VIDEO: Mất an toàn giao thông tại nút giao thông đường Ngô Đến và đường 2-4 (TP. Nha Trang)08/12/2017