VIDEO: Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI