Video: Hội nghị thường niên ADFIAP lần thứ 38 tại Nha Trang14/05/2015