Báo Khánh Hòa và Công ty TNHH Sao Mai Anh trao 100 triệu đồng tiền từ thiện30/01/2013