11:06, 24/06/2022

Rừng ơi…

- Rừng vàng biển bạc, thế mà người ta không biết quý vàng quý bạc gì ông ạ.


- Ông đang nói đến chuyện rừng bị phá, bị xâm chiếm à? Đất dưới xuôi thì sốt, giờ đến đất rừng cũng sốt. Phá rừng rồi chiếm rừng, vậy những người có trách nhiệm làm gì mà không bảo vệ được rừng vậy ông?

 

- Rừng vàng biển bạc, thế mà người ta không biết quý vàng quý bạc gì ông ạ.


- Ông đang nói đến chuyện rừng bị phá, bị xâm chiếm à? Đất dưới xuôi thì sốt, giờ đến đất rừng cũng sốt. Phá rừng rồi chiếm rừng, vậy những người có trách nhiệm làm gì mà không bảo vệ được rừng vậy ông?

- Giờ người phá rừng, chiếm rừng cũng tinh vi, manh động lắm ông ạ. Chủ rừng còn kêu khó mà!


- Ủa chỗ nào bị chiếm thì mình phải thu hồi lại ngay và luôn chứ, cứ để vậy thì lâu dần lại càng khó xử lý.

- Tui cũng thấy vậy. Muốn rừng được yên thì chính chủ rừng phải giữ được rừng. Lâm tặc thì vào đốn gỗ, dân thì lợi dụng sơ hở vào phá rừng làm rẫy, lực lượng kêu mỏng và khó. Rồi cứ vậy mãi sao?


- Đấy, phải xử lý nghiêm, vụ nào dứt điểm vụ đó. Chứ cứ nói kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân mà chưa xử thật nghiêm thì rừng tiếp tục bị chảy máu thôi…


- Người ta nói trồng cây gây rừng, cây chưa lên kịp thành rừng thì đã thấy rừng thành rẫy, như những vệt dầu loang lổ. Phá kiểu này rừng nào chịu thấu…


BẢO BẢO