11:11, 24/02/2024

Liên hoan quốc tế nhạc Jazz dự kiến diễn ra tại Nha Trang vào tháng 4-2024

N.T

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc tổ chức chương trình Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ nhất - năm 2024, tại TP. Nha Trang. Theo đó, UBND tỉnh ủng hộ và thống nhất phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ nhất - năm 2024.

Thời gian diễn ra sự kiện dự kiến từ ngày 27-4 đến 1-5. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có kế hoạch, phân công việc triển khai nhiệm vụ cho tỉnh; dự trù kinh phí thực hiện; thông tin đầu mối phía bộ để phối hợp triển khai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng phân công Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối để liên hệ, phối hợp với đơn vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ trong công tác tham mưu các nội dung liên quan.  

N.T