21:39, 12/11/2023

Ninh Hòa: Bế giảng lớp truyền dạy sử dụng mã la, cồng chiêng

N.T

Ngày 12-11, tại xã Ninh Tây, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ bế giảng lớp truyền dạy, bảo tồn cách sử dụng và trình diễn nhạc cụ mã la, cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trình diễn cồng chiêng của đồng bào Ê đê tại lễ bế giảng lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống.
Trình diễn cồng chiêng của đồng bào Ê-Đê tại lễ bế giảng.

Lớp truyền dạy được khai giảng vào ngày 26-10. Đây là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Lớp có 40 học viên là già làng, trưởng thôn, nghệ nhân và đồng bào dân tộc Ê đê, Raglai trên địa bàn xã Ninh Tây tham gia. Trong thời gian học, các học viên được những nghệ nhân am hiểu về mã la, cồng chiêng truyền lại các kiến thức, kỹ năng cơ bản về từng loại nhạc cụ; những bài chiêng, mã la được sử dụng trong các dịp lễ hội truyền thống của đồng bào Ê đê, Raglai. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt để góp phần giữ gìn, phổ biến giá trị đặc sắc của các loại nhạc cụ truyền thống mã la, cồng chiêng, cũng như nét đẹp văn hóa của đồng bào Raglai, Ê đê trên địa bàn xã Ninh Tây.

N.T