11:09, 06/09/2020

Cắm mốc cho 9 di tích cấp tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh về việc phối hợp thực hiện công tác cắm mốc giới các di tích.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh về việc phối hợp thực hiện công tác cắm mốc giới các di tích.


Trong tháng 9, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh sẽ cắm mốc giới cho 9 di tích đã được xếp hạng những năm gần đây gồm: Đình Ngân Hà, đình Đông Hà, chùa Thiên Ân, chùa Kim Long (thị xã Ninh Hòa); đình Đầm Môn, đình Tân Phước, chùa Long Sơn (huyện Vạn Ninh); đình An Định, đình Hội Phước (huyện Diên Khánh).


Để đảm bảo công tác cắm mốc giới trên thực địa đạt yêu cầu và hiệu quả, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh để triển khai.


N.T