10:09, 06/09/2020

Xây dựng "Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trường Sa và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, góp ý "Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa" do Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đề xuất.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trường Sa và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, góp ý “Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa” do Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đề xuất.


Theo “Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa”, huyện đảo Trường Sa là địa phận hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa, với đặc điểm đặc trưng như: Khu vực đảo xa bờ, diện tích đảo nổi nhỏ, nhưng diện tích toàn huyện rất lớn. Các khu hệ sinh thái ở các đảo nhỏ này thường dễ bị tổn thương bởi các tác động của thiên nhiên và con người. Hơn nữa, huyện đảo có vị thế rất quan trọng đối với an ninh, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chính vì vậy, việc xây dựng “Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa” là nhiệm vụ mang tính đặc thù và tổng hợp cao.


“Bộ tiêu chí phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa” gồm 24 tiêu chí, được phân thành 3 nhóm: Nhóm tiêu chí phát triển kinh tế (7 tiêu chí), nhóm tiêu chí phát triển xã hội (7 tiêu chí) và nhóm tiêu chí về bảo vệ tài nguyên và môi trường (10 tiêu chí). Bên cạnh đó, bộ tiêu chí còn có thêm các tiêu chí về đảm bảo an ninh quốc phòng do điều kiện đặc biệt của huyện đảo.


Bộ tiêu chí được xây dựng từ việc kế thừa từ các bộ tiêu chí trong và ngoài nước liên quan đến phát triển kinh tế biển đảo. Đặc biệt, bộ tiêu chí bám sát mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Thái Thịnh