11:08, 27/08/2019

Triển lãm 117 bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Ngày 27-8, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" tại huyện Khánh Vĩnh.

Ngày 27-8, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tại huyện Khánh Vĩnh.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm lưu động.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm lưu động.


Triển lãm giới thiệu 117 bản đồ, tư liệu, tranh ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam gồm: tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bản đồ, atlas liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh, tư liệu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa; các hình ảnh, tư liệu về di tích những hùng binh Hoàng Sa và lễ Khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); đời sống, sinh hoạt của quân, dân ở huyện Trường Sa hiện nay; công cuộc thực thi, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; hình ảnh, tư liệu thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và kiều bào với những hành động thiết thực, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…


Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tại huyện Khánh Vĩnh sẽ kết thúc vào ngày 29-8. Đây cũng là địa phương cuối cùng UBND tỉnh tổ chức hoạt động triển lãm lưu động này.


A.V