08:08, 30/08/2021

26 thành phố của ASEAN bàn cách định hình phát triển đô thị thông minh

Ngày 30/8, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới.

Ngày 30/8, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) lần thứ 4 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới.
 

 

 

 
Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng là đại diện quốc gia và đại diện đô thị là ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và sự tham gia của các đại diện bộ, ban, ngành liên quan.
 
ASCN chính thức được thành lập tháng 4/2018, tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 tại Singapore và hiện có 26 đô thị thành viên đến từ 10 quốc gia. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Chủ tịch ASCN.
 
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tại nhiều quốc gia trên thế giới, với vai trò Chủ tịch ASCN, Việt Nam đã linh động, sáng tạo chuyển phương thức tổ chức các hoạt động, thay vì trực tiếp sang hình thức trực tuyến.
 

 

 

 
Ngay sau Hội nghị thường niên ASCN 2020, các thành viên đã thông qua ba văn kiện quan trọng tiếp tục định hình các hoạt động phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) trong toàn Mạng lưới hướng tới sự phát triển và thịnh vượng chung. Đó là: Khung giám sát và đánh giá mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; Khung quy định về sự hợp tác giữa mạng lưới đô thị thông minh ASEAN với các đối tác bên ngoài; Văn bản xem xét mở rộng thành viên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.
 
Ngoài ra, sáu đối tác ngoài ASCN đã đưa ra một số đề xuất hợp tác về phát triển ĐTTM với nhiều nội dung phong phú...
 
Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối tác với các đối tác trong và ngoài ASCN, Bộ sẽ phối hợp các bộ, ban, ngành, cơ quan có liên quan, các cấp chính quyền địa phương để cùng nhau gia tăng những cơ hội phát triển, đặc biệt chú ý đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ chống đại dịch Covid-19 hướng đến mục tiêu cốt lõi của phát triển ĐTTM vì chất lượng cuộc sống, sự phát triển, tiến bộ con người và phát triển quốc gia bền vững.
 
Tại hội nghị, các thành viên ASCN đã tập trung thảo luận để thông qua các tài liệu quan trọng của Mạng lưới, gồm: Tài liệu ý tưởng về phát triển Cổng thông tin trực tuyến ASCN; Tài liệu ý tưởng về Phát triển bộ công cụ đầu tư đô thị thông minh và bền vững ASEAN. Các tài liệu là một bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của Mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác.
 
Đặc biệt, các thành viên cũng đã thông tin, trao đổi tình hình phát triển ĐTTM và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19; Thảo luận về các tiến triển, thử thách và phương hướng hợp tác theo Chương trình hành động ĐTTM ASCN; trao đổi với các đối tác ngoài Mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa ĐTTM…
 
Cũng tại Hội nghị, Singapore được bầu là quốc gia hướng dẫn ASCN cho 2 năm tới, đồng thời giới thiệu Campuchia giữ vai trò Chủ tịch ASCN cho năm 2022.
 
Theo Báo Nhân Dân điện tử