11:12, 22/12/2013

Bảng giờ tàu khách địa phương (Từ ngày 16-1-đến 20-2-2014)

Bảng giờ tàu khách địa phương...

1. Chiều Nha Trang - Hà Nội

TÊN TÀU SE22 SQN2 SNT2 N12 SQ2 SNT4
NHA TRANG 20:24 3:43 4:35   11:09 10:02
20:31 3:50   7:00 11:21  
NINH HÒA 21:23 4:28   7:58    
21:26 4:31   8:01    
GIÃ       8:55    
      8:58    
TU BÔNG       9:09    
      9:12    
ĐẠI LÃNH       9:23    
      9:26    
PHÚ HIỆP       10:00    
      10:03    
ĐÔNG TÁC       10:13    
      10:16    
TUY HÒA 22:46 6:01   10:23    
22:51 6:04        
DIÊU TRÌ 0:26 8:03     16:18  
0:41 8:15     16:33  
QUY NHƠN   8:40        
           
BỒNG SƠN 1:59          
2:09          
ĐỨC PHỔ 2:56       19:20  
2:59       19:23  
QUẢNG NGÃI 3:42       20:40  
4:07          
NÚI THÀNH 4:47          
4:50          
TAM KỲ 5:17          
5:22          
TRÀ KIỆU 5:58          
6:01          
ĐÀ NẴNG 6:45          
7:00          
LĂNG CÔ            
           
HUẾ 11:42          

 

2. Chiều Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh

TÊN TÀU SE21 SQN1 SNT1 N11 SQ1 SNT3
NHA TRANG 19:42 22:20   15:27 6:49  
19:49 22:27 19:00   7:25 6:45
THÁP CHÀM 21:18 23:59 20:52      
21:21 0:02 20:55      
SÔNG MAO            
           
BÌNH THUẬN 0:36 2:38        
0:39 2:41        
LONG KHÁNH 3:21          
3:24          
BIÊN HÒA 4:24 5:17     18:42  
4:27 5:20     18:45  
SÀI GÒN  5:08 5:59 4:17   19:55 16:40