10:01, 07/01/2013

Bảng giờ tàu khách địa phương Tết Quý Tỵ 2013

Bảng giờ tàu khách địa phương Tết Quý Tỵ 2013

BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TẾT QUÝ TỴ 2013
Từ ngày 28/1/2013 đến 28/2/2013

1. CHIỀU SÀI GÒN – NHA TRANG - HUẾ
TÊN TÀU SE22 SQN2 SNT2 N12 SQ2 SNT4
SÀI GÒN  13:10 19:25 20:00   23:40 21:45
BIÊN HÒA 13:51 20:09     0:23  
13:54 20:12     0:31  
LONG KHÁNH 15:04          
15:07          
BÌNH THUẬN 16:50 23:03        
16:53 23:07        
MA LÂM            
           
SÔNG MAO            
           
THÁP CHÀM 19:19 2:23 3:32      
19:22 2:26 3:35      
NGÃ BA            
           
NHA TRANG 21:32 4:03 5:10   11:10 9:10
22:12 4:10   7:00 11:17  
NINH HÒA 22:50 4:50   8:04    
22:52 4:53   8:07    
GIÃ       8:37    
      8:40    
TU BÔNG       8:53    
      8:56    
ĐẠI LÃNH       9:08    
      9:11    
PHÚ HIỆP       9:43    
      9:46    
ĐÔNG TÁC       9:56    
      9:59    
TUY HÒA 0:12 6:27   10:07    
0:15 6:30        
DIÊU TRÌ 2:02 8:21     16:20  
2:17 8:28     16:35  
QUY NHƠN   8:56        
           
BỒNG SƠN 4:00          
4:02          
ĐỨC PHỔ 4:52       20:17  
4:54       20:20  
QUẢNG NGÃI 5:41       21:35  
5:46          
NÚI THÀNH 6:30          
6:33          
TAM KỲ 7:03          
7:06          
TRÀ KIỆU 7:52          
7:54          
ĐÀ NẴNG 9:03          
9:18          
LĂNG CÔ            
           
HUẾ 12:18          
             
2. CHIỀU HUẾ – NHA TRANG - SÀI GÒN 
TÊN TÀU SE21 SQN1 SNT1 N11 SQ1 SNT3
HUẾ 5:25          
LĂNG CÔ            
           
ĐÀ NẴNG 8:22          
8:38          
TRÀ KIỆU 9:22          
9:27          
TAM KỲ 10:08          
10:27          
NÚI THÀNH 10:56          
10:58          
QUẢNG NGÃI 12:26          
12:29       23:20  
ĐỨC PHỔ 13:13       23:57  
13:15       0:00  
BỒNG SƠN 14:04          
14:06          
QUY NHƠN            
  16:40        
DIÊU TRÌ 15:28 17:08     3:00  
15:43 17:16     3:15  
TUY HÒA 17:37 19:06        
17:40 19:09   13:45    
ĐÔNG TÁC       13:53    
      13:56    
PHÚ HIỆP       14:06    
      14:09    
ĐẠI LÃNH       14:41    
      14:49    
TU BÔNG       15:11    
      15:14    
GIÃ       15:27    
      16:01    
NINH HÒA 19:02 20:35   16:31    
19:19 20:38   16:34    
NHA TRANG 19:56 21:16   17:55 9:40  
20:11 21:35 19:00   9:55 6:50
NGÃ BA            
           
THÁP CHÀM 21:48 23:17 20:50      
21:51 23:20 20:53      
SÔNG MAO            
           
MA LÂM            
           
BÌNH THUẬN 1:23 3:01        
2:21 3:04        
LONG KHÁNH 4:20          
4:23          
BIÊN HÒA 5:21 6:01     19:08  
5:24 6:04     19:11  
SÀI GÒN  6:10 7:10 3:56   20:20 16:20