11:12, 06/12/2022

Thông báo tuyển dụng thư ký viên tòa án

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 15 công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯ KÝ VIÊN TÒA ÁN


Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng 15 công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

I/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN


1. Người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật CBCC năm 2008. Có chiều cao, cân nặng: Nam cao từ l,65m, cân nặng từ 55kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, cân nặng từ 48kg trở lên; không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng. Có trình độ: Thạc sỹ, Cử nhân chuyên ngành Luật loại khá trở lên (Riêng đối với Trường ĐH Luật Hà Nội và ĐH Luật TP. HCM loại trung bình khá trở lên). Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại hình đào tạo tập trung.


2. Những người không được đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật CBCC năm 2008.


II/ HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG


1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển.


2. Nội dung: Thi tuyển theo 02 vòng như sau:


Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy: Gồm thi kiến thức chung, thi ngoại ngữ (Anh văn), thi tin học (văn phòng).


Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.


III/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ


1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020); Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Đơn của người dự tuyển cam kết chấp hành sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp; Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp; Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Hai (02) ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển); Các loại giấy tờ do cơ quan cơ thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có)…


2. Thời hạn, địa điềm nhận hồ sơ:


2.1. Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/12/2022 (trong giờ hành chính).


2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, số 02 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


IV/ THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI


1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Dự kiến tháng 01/2023, thời gian, địa điểm thi cụ thể của từng vòng thi sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: https://khanhhoa.toaan.gov.vn/

2. Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, với mức thu là 500.000 đồng/thí sinh.


Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.


Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức và mọi thông tin chi tiết trên khác trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại địa chi: https://khanhhoa.toaan.gov.vn/ và không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện.