10:04, 25/04/2022

Agribank – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc như sau:

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động làm việc tại các Chi nhánh trực thuộc như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người.


2. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ ứng viên: xem thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2022 đăng trên website agribank.com.vn


3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:


- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:


Phòng Tổng hợp (tầng 2) Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, số 12 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258.3528152.


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022.