Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

Thứ Năm, 14/04/2022, 11:57 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có nhu cầu tuyển dụng 11 viên chức sự nghiệp (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương: 06 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương: 05 chỉ tiêu) vào làm việc tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 14/4/2022 đến hết ngày 13/5/2022.

 

- Phương thức tiếp nhận hồ sơ: thông qua đường bưu chính

 

- Điện thoại liên hệ: 0258.3560527

 

          Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn - Nhà liên cơ số 1242 đường 2/4 - Vạn Thắng - Nha Trang./.

 

 

 

.

các thông tin tiện ích