09:03, 28/03/2022

Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Nha Trang tuyển dụng

- 01 Nhân viên Khách hàng Cá nhân


- 01 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp


- Yêu cầu: Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính - kế toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Nha Trang có nhu cầu tuyển dụng:


- 01 Nhân viên Khách hàng Cá nhân


- 01 Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp


- Yêu cầu: Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính - kế toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.


- Tải thông tin ứng viên tại: https://www.dongabank.com.vn


- Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 15/04/2022.


- Thông tin liên hệ : 0355.210.373 (Đoan)


- Địa chỉ: 55 đường 2/4 ( số mới 1270 đường 2/4), phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.