Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Du lịch năm 2020

Chủ Nhật, 19/07/2020, 22:55 [GMT+7]

 

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Du lịch năm 2020

 

1. Chỉ tiêu và ngành tuyển dụng

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu 

b) Ngành tuyển dụng

 

 

Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển

 

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển

 

 

Số lượng

 

 

Tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp

 

 

Mã chức danh nghề nghiệp

 

 

Lĩnh vực

 

Hỗ trợ Khách du lịch

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hỗ trợ khách du lịch. Khai thác, sử dụng phần mềm cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch. Đại học công nghệ thông tin.

 

1

 

Chuyên viên

 

01.003

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

Xúc tiến Du lịch

 

Thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: thông tin xúc tiến thị trường du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch.Đại học Quản trị dịch vụ du lịch.

 

1

 

Chuyên viên

 

01.003

 

 

Du lịch

 

 c) Đơn vị dự tuyển: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020:Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc; Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của Hồ sơ dự tuyển, trường hợp phát hiện có sự không trung thực, thí sinh sẽ không được tuyển dụng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm).

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 3/8/2020 đến 16 giờ  ngày 4/9/2020. Phiếu nộp muộn, không đúng yêu cầu hoặc không nộp lệ phí sẽ không được xét tuyển (phiếu và lệ phí đã nộp sẽ không được trả lại sau khi xét tuyển).

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Du Lịch. Địa chỉ : 61 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 02583.828353.

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích