Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (lần thứ 2)

Thứ Tư, 02/01/2019, 20:57 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (lần thứ 2).

Thông tin liên quan đến thi tuyển đề nghị các tổ chức, cá nhân tìm hiểu cụ thể tại Thông báo số 02/TB-SVHTT ngày 02/01/2019 được niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao (số 01 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa), Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao (http://svhtt.khanhhoa.gov.vn).

.

các thông tin tiện ích