12:01, 05/01/2018

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Địa chỉ: Tổ 1 Hòa Tây – Vĩnh Hòa – TP. Nha Trang


Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng: Xe lu


Nhãn hiệu (mác, kiểu): SAKA TW500  

                          
Số động cơ: V1512-TV23474                             Số khung: TVW6-10Z71

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ tên chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa


Địa chỉ: Tổ 1 Hòa Tây – Vĩnh Hòa – TP. Nha Trang


Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng: Xe lu


Nhãn hiệu (mác, kiểu): SAKA TW500  

                          
Số động cơ: V1512-TV23474                             Số khung: TVW6-10Z71


Nay công ty xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa


Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho công ty theo quy định của pháp luật.