09:12, 12/12/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:

THÔNG BÁO

Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường Bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Danh sách cụ thể:


1/ Ông Lâm Hùng Ngọc (chết) - Vợ Nguyễn Thị Miên (đại diện)


2/ Bà Lâm Thị Ngọc Điệp


3/ Ông Hồ Văn Chánh và Bà Trần Thị Nghị


4/ Ông Đỗ Quang Thọ và Bà Trần Thị Thúy Hằng


5/ Ông Nguyễn Hoàng Kiệt


6/ Ông Phạm Nguyễn Quốc Huy


2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ dân phố; Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (kể từ ngày ký Thông báo).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.