10:12, 11/12/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre thông báo

V/v Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên.

THÔNG BÁO


V/v Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên.

Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre thông báo:


- Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 21 hộ bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre được biết, phương án chi tiết được niêm yết cụ thể tại Tổ Vũng Ngán, phường Vĩnh Nguyên; Trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


- Thời gian niêm yết: 20 ngày (sau 03 ngày kể từ ngày ký thông báo).


- Ý kiến góp ý (nếu có) điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Nguyên hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13 A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


- Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình thẩm định và phê duyệt theo trình tự.