11:11, 09/11/2021

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa thông báo


1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa.


2. Thông tin tài sản:


- Loại tài sản: 01 Nhà 04 tầng tọa lạc tại Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang.


- Pháp lý tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP750829 do Sở TN và MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/01/2019 thuộc sở hữu của bà Phan Thị Tường Quy.

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa.


2. Thông tin tài sản:


- Loại tài sản: 01 Nhà 04 tầng tọa lạc tại Tổ 11 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang.


- Pháp lý tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP750829 do Sở TN và MT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/01/2019 thuộc sở hữu của bà Phan Thị Tường Quy.


- Mô tả tài sản:


+ Diện tích: 175,2 m2 (Một trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông).


+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị


+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài


+ Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 04 tầng (Xây dựng theo mô hình căn hộ cho thuê gồm 08 phòng, 1 tầng thượng), hoàn công năm 2019.


+ Diện tích xây dựng: 125m2 ; Diện tích sàn: 525,5m2.


+ Hiện trạng: Kết cấu bền vững, mới xây dựng.


+ Đặc điểm hạ tầng: Khu dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng hoàn thiện.


3. Giá bán: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn)


4. Thời gian xem tài sản: Từ 9h00 ngày 08/11/2021 đến 16h00 ngày 18/11/2021.


5. Thời gian đăng kí mua tài sản: Từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 16/11/2021.


6. Liên hệ xem tài sản: Trần Hùng Cường, Chức vụ: CV khách hàng - DĐ: 0905.916.618