10:09, 26/09/2021

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Hồ Thiên Vương và bà Trịnh Thị Thu Thủy do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2010.


Kính gửi: Bà Trịnh Thị Ngọc Sữu


Địa chỉ: Số 100 Hiền Lương, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Hồ Thiên Vương và bà Trịnh Thị Thu Thủy do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2010.


Kính gửi: Bà Trịnh Thị Ngọc Sữu


Địa chỉ: Số 100 Hiền Lương, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Thiên Vương và bà Trịnh Thị Thu Thủy do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2010 đối với thửa đất 433 tờ 2 diện tích 368m2 nay là thửa đất 46 tờ 18 diện tích 387,2m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Trịnh Thị Ngọc Sữu được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho ông Hồ Thiên Vương và bà Trịnh Thị Thu Thủy theo quy định.


2. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Ngọc Thời và bà Võ Thị Thu do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2010.


Kính gửi: Bà Võ Thị Điệp.


Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Ngọc Thời và bà Võ Thị Thu do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2010 đối với thửa đất số 639 tờ bản đồ số 18 diện tích 360m2 nay là thửa đất số 182 tờ bản đồ số 31 diện tích 380,4m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Võ Thị Điệp được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Nguyễn Ngọc Thời và bà Võ Thị Thu theo quy định.


3. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Trực và bà Nguyễn Thị Xuân Hương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2004.


Kính gửi: Ông Phạm Đình Thi và bà Nguyễn Thị Mỹ.


Địa chỉ: Xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Trực và bà Nguyễn Thị Xuân Hương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2004 đối với thửa đất số
952 tờ bản đồ số 32 nay là thửa đất số 29 tờ bản đồ số 70 diện tích 590m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Phạm Đình Thi và bà Nguyễn Thị Mỹ được biết nội dung nêu trên.


Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Trực và bà Nguyễn Thị Xuân Hương theo quy định.


4. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 03/06/2014


Kính gửi: Hộ ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo.


Địa chỉ: Tổ 4, Phước Toàn Tây, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 03/06/2014 đối với thửa đất số 666, tờ 26, diện tích 630,8m2, loại đất: Đất chuyên trồng lúa nước.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan theo quy định.


5. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo ngày 03/6/2014.


Kính gửi: Ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo Địa chỉ: Tổ 4, Phước Toàn Tây, P. Phước Hải, TP. Nha Trang.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 03/6/2014 đối với thửa đất số: 607, tờ bản đồ số: 26, diện tích: 1374,3m2, tại Thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo được biết nội dung nêu trên.


Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan theo quy định.


6. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 03/6/2014 Kính gửi: Hộ ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo Địa chỉ: Tổ 4, Phước Toàn Tây, P. Phước Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 03/6/2014 đối với thửa đất số 626, tờ bản đồ số 26, diện tích: 1637,9m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Trần Nghi và bà Bùi Thị Phương Thảo được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Phạm Ngọc Lên và bà Nguyễn Thị Hồng Loan theo quy định.


7. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Huỳnh Văn Ra và bà Võ Thị Nỡ do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2000.


Kính gửi: Ông Huỳnh Thanh và bà Nguyễn Thị Xuống Địa chỉ: Thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh
Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Huỳnh Văn Ra và bà Võ Thị Nỡ do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2000 đối với thửa đất 128 tờ 10 diện tích 175m2 nay là thửa đất 111 tờ 20 diện tích 203,7m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Huỳnh Thanh và bà Nguyễn Thị Xuống được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Huỳnh Văn Ra và bà Võ Thị Nỡ theo quy định.


8. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Phi Đạo và bà Giáp Thị Lệ Thủy do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 30/3/2003.


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Khánh.


Địa chỉ: Thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Phi Đạo và bà Giáp Thị Lệ Thủy do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 30/3/2003 đối với 1 phần thửa đất số 355, tờ 10 (Bản đồ 201) nay là thửa đất số 40-2, tờ 39, diện tích 38m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Khánh được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Nguyễn Phi Đạo và bà Giáp Thị Lệ Thủy theo quy định.


9. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Trần Ngọc Khương và bà Ngô Thị Thủy do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Nguyễn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Khánh ngày 05/6/2011

Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Khánh


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Bắc , xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Trần Ngọc Khương và bà Ngô Thị Thủy do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 05/6/2011 đối với thửa đất số: 481, tờ bản đồ số: 02. Nay là thửa đất số 109, tờ bản đồ số: 18, diện tích: 370,8m2, tại Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Kiên và bà Nguyễn Thị Khánh được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Trần Ngọc Khương và bà Ngô Thị Thủy theo quy định.


10. Về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vui do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20/10/2005.


Kính gửi: Hộ ông Đặng Khoa Sinh và bà Nguyễn Thị Liên.


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vui do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20/10/2005 đối với một phần thửa đất số 142, tờ bản đồ số 02 nay là thửa đất số 138, tờ bản đồ số 18, diện tích: 238,1m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Đặng Khoa Sinh và bà Nguyễn Thị Liên được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Vui theo quy định.


11. Về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Huỳnh Thị Nga do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2005.


Kính gửi: Ông Đặng Khoa Sinh và bà Nguyễn Thị Liên.


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tụccấp GCNQSDĐ cho bà Huỳnh Thị Nga do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2005 đối với một phần thửa đất số 142 tờ bản đồ số 02 nay là thửa đất số 139 tờ bản đồ số 18 diện tích 221,9m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Đặng Khoa Sinh và bà Nguyễn Thị Liên được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho bà Huỳnh Thị Nga theo quy định.


12. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Đình Thành do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2013.


Kính gửi: Bà Lê Thị Hoa Mai


Địa chỉ: 104 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Đình Thành do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2013 đối với thửa đất số 66 tờ bản đồ số 17 diện tích 3015,8m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Lê Thị Hoa Mai được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Phan Đình Thành theo quy định.


13. Về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Kim Hoa và ông Nguyễn Văn Thanh (chết) do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 20/6/1998.


Kính gửi: Hộ ông Lê Văn Tài và bà Trần Thị Hằng.


Địa chỉ: Thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Kim Hoa và ông Nguyễn Văn Thanh (chết) do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 20/6/1998 đối với 1 phần thửa đất số 369, tờ 10, diện tích 382m2 nay là thửa 53-2, tờ 25, diện tích 62,1m2, loại đất: Đất trồng cây lâu năm (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Văn Tài và bà Trần Thị Hằng được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho bà Trần Thị Kim Hoa và ông Nguyễn Văn Thanh (chết) theo quy định.


14. Về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Huỳnh Thị Hoài Thương do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2011.


Kính gửi: Ông Phạm Văn Thiện và bà Lê Thị Hồng Mận


Địa chỉ: Thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà Huỳnh Thị Hoài Thương do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2011 đối với thửa đất 634 tờ 2A diện tích 117m2 nay là thửa đất 18 tờ 9 diện tích 106,5m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Phạm Văn Thiện và bà Lê Thị Hồng Mận được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho bà Huỳnh Thị Hoài Thương theo quy định.


15. Về việc cấp GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Thành Long và bà Nguyễn Thị Thu do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 10/5/2008.


Kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Đức và bà Kiều Thị Thu.


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Võ Thành Long và bà Nguyễn Thị Thu do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 10/5/2008 đối với thửa đất số 151, tờ 02 diện tích 420m2(Bản đồ 201) nay là thửa đất số 116, tờ 18 diện tích 358,1m2(Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Đức và bà Kiều Thị Thu được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh VPĐKĐĐ tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Võ Thành Long và bà Nguyễn Thị Thu theo quy định.


16. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Võ Thanh và bà Nguyễn Thị Bích Mai do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 03/12/2003.


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Hồng.


Địa chỉ: Thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Võ Thanh và bà Nguyễn Thị Bích Mai do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 03/12/2003 đối với một phần thửa đất số 561, tờ bản đồ số 03 nay là thửa đất số 311, tờ bản đồ số 26, diện tích: 78,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Hồng được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Võ Thanh và bà Nguyễn Thị Bích Mai theo quy định.


17. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Ngô Trọng và bà Dương Thị Hoa do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2013.


Kính gửi: Ông Lê Văn Việt và bà Nguyễn Thị Kim Nga Địa chỉ: Thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Ngô Trọng và bà Dương Thị Hoa do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2013 đối với một phần thửa đất 809 tờ 07 diện tích 850m2 nay là thửa đất 58 tờ 32 diện tích 1104,6m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Lê Văn Việt và bà Nguyễn Thị Kim Nga được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Ngô Trọng và bà Dương Thị Hoa theo quy định.


18. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Đặng Khắc Khánh do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 19/9/1999.


Kính gửi: Hộ ông Đặng Hay và bà Nguyễn Thị Tiến.


Địa chỉ: Thôn Hội Khánh Đông, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Đặng Khắc Khánh do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 19/9/1999 đối với một phần thửa đất số 294, tờ bản đồ số 03 nay là thửa đất số 136, tờ bản đồ số 24, diện tích: 195,4m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Đặng Hay và bà Nguyễn Thị Tiến được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Đặng Khắc Khánh theo quy định


19. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Trọng Hiếu và bà Phạm Thị Thanh Hòa do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 15/4/2008.


Kính gửi: Hộ ông Hồ Văn Hấn và bà Nguyễn Thị Hường.


Địa chỉ: Thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Trọng Hiếu và bà Phạm Thị Thanh Hòa do nhận tặng cho bằng giấy viết tay ngày 15/4/2008 đối với các thửa đất: - Thửa đất số 499, tờ bản đồ số 04 nay là thửa đất số 119, tờ bản đồ số 9, diện tích: 1836,7m2.


- Thửa đất số 640, tờ bản đồ số 02 nay là thửa đất số 260, tờ bản đồ số 6, diện tích: 801,8m2.


- Thửa đất số 651, tờ bản đồ số 02 nay là thửa đất số 273, tờ bản đồ số 6, diện tích: 1744m2.


- Thửa đất số 593, tờ bản đồ số 03 nay là thửa đất số 369, tờ bản đồ số 27, diện tích: 593,9m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Hồ Văn Hấn và bà Nguyễn Thị Hường được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho ông Hồ Trọng Hiếu và bà Phạm Thị Thanh Hòa theo quy định.


20. Về việc cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Mùa do chuyển nhượng cho bằng giấy viết tay ngày 16/5/2002.


Kính gửi: Hộ ông Nguyễn Biểu và bà Ngô Thị Lời.


Địa chỉ: Thôn Tân Phước Đông, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà Trần Thị Mùa do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 16/5/2002 đối với một phần thửa đất số 46, tờ bản đồ số 11 nay là thửa đất số 65, tờ bản đồ số 36, diện tích: 231,9m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Nguyễn Biểu và bà Ngô Thị Lời được biết nội dung nêu trên.


Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho bà Trần Thị Mùa theo quy định.


21. Về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Đào Hoàng Mal Mal và bà Nguyễn Thị Mộng Huyền do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Lê Điền và bà Nguyễn Thị Duyên ngày 21/9/2011.


Kính gửi: Ông Lê Điền và bà Nguyễn Thị Duyên


Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.


Hiện tại VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Đào Hoàng Mal Mal và bà Nguyễn Thị Mộng Huyền do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 21/9/2011 đối với: Thửa đất số 178, tờ bản đồ số 02, diện tích 800m2 nay là thửa đất số 111, tờ bản đồ số: 18, diện tích: 719,4m2, tại thôn Tân Phước Bắc, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Lê Điền và bà Nguyễn Thị Duyên được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì VPĐKĐĐ chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển QSDĐ cho Nguyễn Đào Hoàng Mal Mal và bà Nguyễn Thị Mộng Huyền theo quy định.