Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thông báo

Thứ Năm, 06/08/2020, 00:00 [GMT+7]

Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Diên Khánh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đường Văn Lèn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, các thửa đất tại xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Trích lục bản đồ ngày 19/6/2020: Thửa đất số 529 tờ bản đồ số 12, diện tích: 12007.4 m2 RSX) do ông Phạm Thanh Hiệp và bà Nguyễn Thị Yến Thu chuyển nhượng theo hợp đồng ngày 10/8/2007.


Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Diên Khánh đề nghị UBND xã Suối Tiên niêm yết tại trụ sở UBND xã về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đường Văn Lèn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng văn bản chuyển quyền không đúng theo quy định của pháp luật.


Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày UBND xã Suối Tiên niêm yết tại trụ sở UBND xã và Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu không có bất kỳ thông tin nào về việc tranh chấp quyền sử dụng thửa đất nêu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Diên Khánh sẽ lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đường Văn Lèn theo đúng quy định.

.

các thông tin tiện ích