Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 15/05/2020, 23:03 [GMT+7]

1.    Kể từ ngày 30/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/16P, từ số 0000061 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Thành Kiên,  mã số thuế: 4201717820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 64 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 30/03/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0026938 đến số 0026950 của Ông Trương Công Hoàng, mã số thuế: 4201238472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/16P, từ số 0064791 đến số 0064700 của Bà Ngô Thị Thanh Hương, mã số thuế: 8021689106, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0063994 đến số 0064000 của Ông Lê Trần Anh Vũ, mã số thuế: 4201103718, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/16P, từ số 0079623 đến số 0079650 của Bà Phan Thị Thanh Kiều, mã số thuế: 4200117690, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 5 Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0054951 đến số 0055000 của Ông Trịnh Công Vũ, mã số thuế: 4201808806, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng - Hòa Do 2 - Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0067497 đến số 0067500 của Ông Nguyễn Ngọc Thạch,  mã số thuế: 4201549862, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thuận Phát - Cam Thuận - Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/15P, từ số 0042684 đến số 0042700 của Bà Phạm Thị Ngọc Lan, mã số thuế: 4201103299, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 2 Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0044029 đến số 0044050 của Ông Nguyễn Văn Toàn, mã số thuế: 4201564652, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/18P, từ số 0050649 đến số 0050650 của Ông Võ Thành Thạnh, mã số thuế: 4201062476, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/19P, từ số 0000052 đến số 0001500 và loại tem/vé/thẻ, ký hiệu mẫu 01/MS-200, ký hiệu hóa đơn DV/18P, từ số 0000502  đến số 0005000 của Công ty Cổ phần Quang Trung Đại Việt, mã số thuế: 4201580904, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 527 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0000076 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM - TV - XD Minh Thiên, mã số thuế: 4201632172, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NG/19P, từ số 0000005 đến số 0000050 của Công ty TNHH Cơ Điện Ngô Gia,  mã số thuế: 4201845389,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cửu Lợi 2, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000414  ến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Thương mại Ngọc Doanh, mã số thuế: 4200744388,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1, thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TT/19E, từ số 0000005 đến số 0000300 của Công ty TNHH Xây Dựng Thành Trung Cam Lâm, mã số thuế: 4201817092,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 20/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000116 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hưng Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201264218, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 6 Hà Huy Tập, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 28/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/16P, từ số 0000330 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Bắc Sơn Hưng, mã số thuế: 4201713738, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 04/05/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000388  đến số 0000500 của Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện tuổi trẻ, mã số thuế: 4201755128, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 373 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 05/05/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PD/13P, từ số 0000426 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Phú Đạt, mã số thuế: 4201417792, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17/90A Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 11/05/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000237 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Thành Sơn Nha Trang,  mã số thuế: 4201722877,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 225 đường Cầu Dứa - Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 12/05/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201641136,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích