Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 08/01/2019, 21:21 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo: Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc với các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang cuối năm 2018, được tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 10/1/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Kính mời các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang đến dự đông đủ, đúng thành phần.


Trân trọng!

.

các thông tin tiện ích