Thông báo

Chủ Nhật, 18/11/2018, 22:09 [GMT+7]

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

    

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH KỲ PHIẾU BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG

“ MỪNG NĂM MỚI 2019 ”

__________________

  1. Thời gian phát hành : 19/11/2018 – 31/12/2018.
  2. Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng.
  3. Kỳ hạn huy động : 06 tháng, 09 tháng và 364 ngày .
  4. Lãi suất :

Kỳ hạn

    Lãi suất kỳ phiếu

06 THÁNG

6,40%/năm

09 THÁNG

6,50%/ năm

364 ngày

7,00%/ năm

 
  1. Phương thức trả lãi : trả lãi cùng với gốc khi đến hạn .
  2. Đối tượng mua kỳ phiếu: Tổ chức và cá nhân Việt Nam có nhu cầu gởi vốn tại Agribank chi nhánh Khánh Hòa

 

Trân trọng thông báo !

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích