Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 17/05/2020, 22:13 [GMT+7]

 Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

  
1. Kể từ ngày 19/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007983  đến số 0008021 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 20/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008022  đến số 0008037 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 23/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008038  đến số 0008077 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 24/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008078  đến số 0008106 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 25/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008107  đến số 0008115 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 26/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008116  đến số 0008143 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 27/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008144  đến số 0008164 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 30/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008165  đến số 0008210 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 31/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008211  đến số 0008230 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 01/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0008231  đến số 0010000 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 14/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TP/19E, từ số 0000007  đến số 0000300 của  Công ty TNHH TM - DV Hòa Tiến Phát,  mã số thuế: 4201624982,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  2546 Đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 23/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VH/17P, từ số 0000361  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang Việt Hưng,  mã số thuế: 4201638022,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  QL26, thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 29/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DA/19P, từ số 0000180  đến số 0001000 của  Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp Đại An,  mã số thuế: 4201702373,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  2144 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 05/05/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000116  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hưng Phát Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201264218,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Số 6 Hà Huy Tập, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích