11:02, 17/02/2020

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 0000809 đến số 0001000 của Công Ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh, đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 0000809 đến số 0001000 của Công Ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh, đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NN/15P, từ số 0000031 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Nhật Ngân Gia Phú, mã số thuế: 4201655571, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 179 Lê Duẩn, tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 29/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TD/18P, từ số 0000096 đến số 0001000 của Công Ty TNHH Thái Dương Cam Ranh, mã số thuế: 4201538268, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 163 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Lợi Phúc, phường Cam Lơi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 02/01/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LN/15P, từ số 0000237 đến số 0000250, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn LN/19P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Lê Nguyễn Cr, mã số thuế: 4201645774, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2278 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 03/01/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/17P, từ số 0000057 đến số 0000500 của Công Ty TNHH TMDV và Xây Lắp Điện Tiếp Lan, mã số thuế: 4201744207, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 08/01/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DL/11P, từ số 0000430 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đại Lâm Cam Ranh, mã số thuế: 4200474276, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 10/01/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QK/16P, từ số 0000496 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Quang Khánh,  mã số thuế: 4201689524, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Lộc Hải, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 04/02/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000093 đến số 0000250 của Công ty TNHH Insight Media, mã số thuế: 4201743161, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 Nguyễn Thiện Thuật-G.05, phường Tân lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.