Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 02/01/2020, 23:18 [GMT+7]

1. Kể từ ngày 10/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0057576 đến số 0057600, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0058676 đến số 0058700 của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Thịnh Phát, mã số thuế: 4201329930, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 12/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000243 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Việt Nam, mã số thuế: 4201752141, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59/1 Đắc Phú, Đắc lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 12/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000093 đến số 0000250 của Công ty TNHH Insight Media, mã số thuế: 4201743161, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 Nguyễn Thiện Thuật-G.05, phường Tân lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 16/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
42AH/11P, từ số 0036015 đến số 0036050 của Công ty TNHH XD Hoàng Mai, mã số thuế: 4201662843, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 18/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PN/18P, từ số 0000038 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Phạm Nguyễn Chi nhánh Khánh Hòa, mã số thuế: 0101313873-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 272/2 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 19/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/19P, từ số 0000122 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một Thành Viên Gia Phúc Linh, mã số thuế: 4201664209, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 82, khu 51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 26/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
AT/17P, từ số 0000040 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM - DV An Thịnh, mã số thuế: 4201745715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 26/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MP/14P, từ số 0003360 đến số 0005000 của Công ty TNHH Mỹ Phượng Khánh Hòa, mã số thuế: 4200509828, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 210 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
NT/17P, từ số 0000226 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Cao Y tế Nha Trang, mã số thuế: 4201756523, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 39, đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
AA/13P, từ số 0000199 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương Mại Hoàn Tiến Thành, mã số thuế: 4201475593, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 29, đường Hùng Vương, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 27/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
NT/17P, từ số 0000085 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Y học Nha Trang, mã số thuế: 4201756481, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 39, đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 26/11/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0031162 đến số 0031200 của Ông Hồ Ngọc Anh, mã số thuế: 8228145575, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2034 Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 27/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
42AH/11P, từ số 0049020 đến số 0049025 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tuấn Tú Anh, mã số thuế: 4201740795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tỉnh lộ 9, thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 12/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
KT/12P, từ số 0000361 đến số 0000500 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 12/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000034 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ  trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 18/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
TH/16P, từ số 0000112 đến số 0000113 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 19/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000345 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18. Kể từ ngày 19/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
HH/13P, từ số 0000082 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng 4H, mã số thuế: 4201562285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 785 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19. Kể từ ngày 20/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn
HP/15P, từ số 0000101 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Xây dựng - Đầu tư Hưng Phát, mã số thuế: 4201204138, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 7A Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20. Kể từ ngày 24/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn
NL/16P, từ số 0000320 đến số 0000500 của Công ty TNHH Ilive, mã số thuế: 4201127194, địa chỉ trụ
sở kinh doanh: 12A Nguyễn Trường Tộ, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích