12:12, 25/12/2019

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 22/11/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AC/18P, từ số 0072028 đến số 0072050 của Ông Nguyễn Ngọc Duy, mã số thuế: 8337046486, địa chỉ trụ sở kinh  doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

1. Kể từ ngày 22/11/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AC/18P, từ số 0072028 đến số 0072050 của Ông Nguyễn Ngọc Duy, mã số thuế: 8337046486, địa chỉ trụ sở kinh  doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 22/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/17P, từ số 0000028 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM&DV Mạnh Tấn Công, mã số thuế: 4201731078, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 26/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000047 đến số 0000100 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 26/11/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0031162 đến số 0031200 của Ông Hồ Ngọc Anh, mã số thuế: 8228145575, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2034 Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 27/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/12P, từ số 0000116 đến số 0000250 của Công ty TNHH Hoàng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201440262, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 288 Phạm Văn Đồng, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 28/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159, địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 28/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/15P, từ số 0000201 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Huy Cam Lâm, mã số thuế: 4201647933, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 05/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000386 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vận tải Vĩnh Nguyên, mã số thuế: 4200535803, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 03 đường Gò Găng, tổ 10, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 06/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/14P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nhơn Phát, mã số thuế: 4201567332, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 06/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/18P, từ số 0000086 đến số 0000750 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vĩnh Hưng Phát, mã số thuế: 4201641258, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 06/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HK/16P, từ số 0000241 đến số 0000500 của Công ty TNHH Muối Hòn Khói, mã số thuế: 4200743987, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 09/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/18P, từ số 0000606 đến số 0002500 của Công ty TNHH TKT Nha Trang, mã số thuế: 4201639996, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 56 Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 03/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/18P, từ số 0000049 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh TNT, mã số thuế: 4201790210, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 98, ô 25 Lý Thái Tổ, Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 04/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000147 đến số 0000500 của Công ty TNHH Truyền thông Wao, mã số thuế: 4201673080, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 7, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 06/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/18P, từ số 0000086 đến số 0000750 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vĩnh Hưng Phát, mã số thuế: 4201641258, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 12/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/12P, từ số 0000361 đến số 0000500 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.