Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 09/12/2019, 19:51 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 08/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000023 đến số 0000500 của Công ty TNHH Katrina,  mã số thuế: 4201743789, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 4, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 08/11/2019, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0040703 đến số 0040750 của Ông Đỗ Xuân Hồng Hạnh, mã số thuế: 4200451078, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 13/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000199 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế: 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 103B Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 14/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087 đến số 0002500 của Công ty TNHH Ngọc Sương Yến Bay, mã số thuế: 4201524089, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bình Lập, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh , tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 18/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0001521  đến số 0002000 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 18/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000219 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Thành Tựu, mã số thuế: 4200789438, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 19/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/18P, từ số 0000116 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tiến, mã số thuế: 4201232495,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 19/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/19P, từ số 0000648 đến số 0001500 của  Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, mã số thuế: 0302087938-022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 19/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000147 đến số 0000500 của Công ty TNHH Truyền thông Wao, mã số thuế: 4201673080, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 7, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 19/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/19P, từ số 0000017 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dựng Đô Thị Xanh Nam Việt, mã số thuế: 4201656159,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 13/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000034 đến số 0000039 của Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện Khang Trang, mã số thuế: 4201767194,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 15/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000113  đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 18/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LN/18P, từ số 0000015 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Nguyễn LN, mã số thuế: 4201777467, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 9 đường 28 KĐT VCN Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 28/11/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000200 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế: 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 103B Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích