04:09, 07/09/2021

Thông báo về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 7614/UBND-KT ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chính sách hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19;
 

THÔNG BÁO
 
Về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19
 
Kính gửi: Quý khách hàng
 
Thực hiện văn bản số 7614/UBND-KT ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chính sách hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt do tác động của dịch Covid-19;
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt như sau:
 
1. Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt 10 m3 đầu tiên/hộ/tháng đối với 2.509 hộ nghèo, cận nghèo (ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với công ty) trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn.
 
2. Miễn 100% khối lượng nước sạch đối với 24 cơ sở/ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. 
 
3. Giảm 10% giá nước sạch cho 12 cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí được thành lập theo Quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. 
 
4. Giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng cung cấp nước sạch với công ty.
 
5. Thời gian thực hiện miễn, giảm: kỳ phát hành hóa đơn tháng 8, 9 năm 2021.
 
Công ty xin thông báo đến quý khách hàng được biết.