10:07, 16/07/2020

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thông báo mời quan tâm

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho công việc "Cung cấp dịch vụ thu cước thuê bao MobiGold tại Tỉnh Khánh Hòa", sử dụng nguồn chi phí SXKD của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7.

 

Thông báo mời quan tâm


Bên mời quan tâm: Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7.


Địa chỉ: Tầng 8 & 9, Tòa nhà VCN, đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho công việc “Cung cấp dịch vụ thu cước thuê bao MobiGold tại Tỉnh Khánh Hòa”, sử dụng nguồn chi phí SXKD của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7.


1. Bên mời quan tâm mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Chăm sóc khách hàng – Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7: Tầng 8, Tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Điện thoại: 0258. 3896768;


Fax: 0258. 3896779) và sẽ được phát một bộ Hồ sơ mời quan tâm miễn phí tại địa chỉ nêu trên;


2. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ 08h00 ngày 17/07/2020 đến trước 09h00 ngày 24/07/2020 (trong giờ làm việc hành chính);


3. Thời gian nộp Hồ sơ quan tâm chậm nhất vào 09h00 ngày 24/07/2020.


4. Hồ sơ quan tâm sẽ được mở ngay sau thời điểm hết hạn tiếp nhận Hồ sơ quan tâm nêu tại mục 3 tại địa chỉ trên.


Lưu ý: Nhà cung cấp đến nhận Hồ sơ mời quan tâm và nộp Hồ sơ quan tâm cần đem theo giấy giới thiệu và các thông tin đầy đủ của doanh nghiệp.