10:12, 19/12/2016

Thông báo mời quan tâm

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone có kế hoạch tổ chức lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm tham gia công việc Cung cấp dịch vụ thu cước thuê bao MobiGold tại Tỉnh Khánh Hòa; ...

Thông báo mời quan tâm


Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7 thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông MobiFone có kế hoạch tổ chức lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực và kinh nghiệm tham gia công việc Cung cấp dịch vụ thu cước thuê bao MobiGold tại Tỉnh Khánh Hòa; ...


1.    Các nhà cung cấp đã từng thực hiện các công việc có liên quan, có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến công việc nêu trên vui lòng liên hệ tại Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 7: Tầng 9, Tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Điện thoại: 058. 3896379; Fax: 058. 3896779) để biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm miễn phí tại địa chỉ nêu trên; 

 
2.    Thời gian phát hành hồ sơ mời quan tâm từ 09h00 ngày 19/12/2016 đến trước 09h00 ngày 26/12/2016 (trong giờ làm việc hành chính);


3.    Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất (năng lực và kinh nghiệm): 09h00 ngày 26/12/2016 Lưu ý:


-    Nhà cung cấp đến nhận hồ sơ mời quan tâm và nộp hồ sơ đề xuất cần đem theo giấy giới thiệu và các thông tin đầy đủ của doanh nghiệp.


-    Những nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu sẽ không được lựa chọn và không hoàn lại hồ sơ đã nộp.