11:07, 21/07/2012

Thông báo mời chào hàng

- Tên bên mời thầu: Công an tỉnh Khánh Hòa

- Tên gói thầu: Thiết bị nội thất và chữa cháy

- Tên dự án: Hệ thống Kho vật chứng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Tên bên mời thầu: Công an tỉnh Khánh Hòa

- Tên gói thầu: Thiết bị nội thất và chữa cháy

- Tên dự án: Hệ thống Kho vật chứng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8 giờ ngày 19-7-2012 đến trước 9 giờ ngày 23-7-2012 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ phát hành: Số 80 Trần Phú, Nha Trang.

- Hạn cuối tiếp HSĐX (Báo giá): Chậm nhất là 9 giờ, ngày 23-7-2012.

- HSĐX (Báo giá) sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 ngày 23-7-2012.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX (Báo giá) tới tham dự lễ mở HSĐX (Báo giá) vào thời gian và địa điểm nêu trên.