18:35, 11/06/2024

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC HUYỆN KHÁNH VĨNH NĂM 2024

Tổng số nhu cầu cần tuyển: 36 chỉ tiêu, trong đó:

- Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 04 chỉ tiêu

- Công chức Văn phòng - Thống kê: 05 chỉ tiêu;

- Công chức Văn hoá - Xã hội: 09 chỉ tiêu;

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 07 chỉ tiêu;

- Công chức Tài chính - Kế toán: 06 chỉ tiêu;

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 05 chỉ tiêu;

Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ:

- Phòng Nội vụ huyện Khánh Vĩnh, số 11 đường 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3790 460.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ 07 giờ 00 ngày 27/5/2024 đến 16 giờ 30 ngày 25/6/2024 (trong giờ hành chính).

Thông tin tuyển dụng và các nội dung khác có liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Khánh Vĩnh http://khanhvinh.khanhhoa.gov.vn.