15:53, 02/04/2024

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn; Quản lý, vận hành, thay thế sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; Dịch vụ mai táng, hỏa táng

2. Vốn điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng

3. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 641.000 cổ phần 

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 21.179 đồng/cổ phần

4. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký và nhận tiền đặt cọc: Từ ngày 04/4/2024 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 (Sáng từ 08 giờ đến 12 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc) tại các Đại lý công bố trong Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

6. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 

- Thời gian: Chậm nhất 16 giờ ngày 19/4/2024

- Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh công bố trong Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: 

- Thời gian: 09 giờ ngày 23/4/2024

- Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 23/4/2024 đến ngày 29/4/2024

9. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: từ ngày 24/4/2024 đến ngày 29/4/2024

Mọi thông tin tham khảo tại website: https://hnx.vn, www.irs.com.vn/tin-dau-gia, https://khanhhoa.gov.vn/, https://stc.khanhhoa.gov.vn/