16:33, 05/06/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH XD-TM-DV Mạnh Dũng; Mã số thuế: 4201883842; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Nhà số 249, Tổ 13, thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Nguyên Khang; Mã số thuế: 4201922900; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đội 5, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Gia Tín Đức; Mã số thuế: 4201693425; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 57/6 đường Lạc Bình, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Xây lắp Điện Ngân Thanh M & E; Mã số thuế: 4201627912; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Km8 đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thanh Phương; Mã số thuế: 4200779207; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: số nhà 32, đường tổ 12A, thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng-Thương mại T&M; Mã số thuế: 4201877768; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Vũ Kim Gia; Mã số thuế: 4201827238; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

8. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Một thành viên Đăng Quang 79; Mã số thuế: 4201549051; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 20, thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

9. Kể từ ngày 01/6/2023, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Huy Hoàng; Mã số thuế: 4201707910; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

10. Kể từ ngày 01/6/2023, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại và Dịch vụ EL Nguyễn; Mã số thuế: 4201770486; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1, Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

11. Kể từ ngày 02/6/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp Đại An; Mã số thuế: 4201702373; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2144 đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

12. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201585613; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 105B Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

13. Kể từ ngày 31/5/2023, Công ty Cổ phần Khánh Hòa Sport; Mã số thuế: 4201916625; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Vĩnh Hòa, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).