15:49, 02/02/2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo như sau:

Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Vĩnh Trung – Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu đất là mộ Tộc họ Nguyễn tại thôn Đồng Nhơn (tục danh Đất Tín), xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, liên hệ cung cấp giấy tờ về nhà - đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang - địa chỉ 9A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có tổ chức, cá nhân cung cấp giấy tờ - kê khai hồ sơ bồi thường, Trung tâm và UBND xã Vĩnh Trung thực hiện quản lý đất vắng chủ sử dụng đất./.