Năm 2019: Phấn đấu có thêm 8 xã nông thôn mới

Thứ Ba, 13/11/2018, 21:47 [GMT+7]

Năm 2019: Phấn đấu có thêm 8 xã nông thôn mới

Chiều 13-11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp thông qua kế hoạch lựa chọn xã đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 2019. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.


Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện toàn tỉnh có 35 xã NTM, dự kiến năm 2018 có thêm 8 xã NTM. Qua thống kê, rà soát và làm việc tại các địa phương, năm 2019 có 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vĩnh Thái, Vĩnh Lương (Nha Trang); Vạn Thọ (Vạn Ninh); Ninh Tân, Ninh Phú (Ninh Hòa); Diên Lộc, Suối Tiên (Diên Khánh); Cam Thành Bắc (Cam Lâm) và Sông Cầu (Khánh Vĩnh). Trong số 9 xã này, 2 xã Vĩnh Lương và Vĩnh Thái do vốn ngân sách TP. Nha Trang cân đối. 7 xã còn lại cần tổng nguồn vốn đầu tư là 82,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 45,7 tỷ đồng. Hiện nay, nguồn lực cấp tỉnh đều đã cân đối được.


Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đều thống nhất cao và cho biết đã tính toán cân đối nguồn lực cấp huyện, cấp xã. Riêng lãnh đạo TP. Nha Trang đề nghị chưa đưa xã Vĩnh Thái vào danh sách đăng ký đạt chuẩn năm 2019 vì xã này khó có thể hoàn thành chỉ tiêu đường giao thông do nơi đây đang tập trung các dự án hạ tầng.


Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành, địa phương, ông Đào Công Thiên thống nhất đưa 8 xã vào danh sách đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 (trừ xã Vĩnh Thái). Ông chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đánh giá tình hình các xã đăng ký NTM năm 2018, tham mưu tỉnh giải pháp, kế hoạch năm 2019. Các địa phương tập trung hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn hoàn thành các thủ tục đầu tư để được phân bổ vốn đầu tư năm 2019 theo quy định.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích