Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Hai, 12/11/2018, 22:16 [GMT+7]

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Huyện Diên Khánh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cao nhất tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, huyện tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí cho các xã NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.


Triển khai tại Diên Điền


Theo đó, xã Diên Điền được chọn để đầu tư trở thành xã đạt NTM nâng cao vào năm 2020. Xã Diên Điền sẽ được đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông nông thôn, thủy lợi, nâng cấp nhà văn hóa… Hiện nay, huyện đã có chủ trương đầu tư hệ thống thoát lũ cho Diên Điền, để xã không bị ngập khi hồ Am Chúa xả lũ, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, huyện đã có kế hoạch xây dựng kênh tiêu Bầu Máng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

 

Xã Diên Điền sẽ được đầu tư để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Xã Diên Điền sẽ được đầu tư để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.


Ông Phan Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, trong các tiêu chí, mối quan tâm lớn nhất của xã hiện nay là về hộ nghèo và nâng cao mức thu nhập của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao, chiếm 2,88% dân số. Vì vậy, khi xây dựng NTM nâng cao, đến năm 2019, xã phải hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo ở mức 1,79%. “Xã sẽ đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động được tiếp cận nguồn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, có giải pháp nâng cao mức thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định”, ông Trí nói.


Hiện nay, mức thu nhập bình quân của người dân xã Diên Điền là 45,6 triệu đồng/người/năm, thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, xã đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ với một số doanh nghiệp sản xuất lúa giống đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Vừa qua, xã cũng đã thương thảo thành công với một doanh nghiệp hợp tác cùng nông dân sản xuất lúa hữu cơ trên cánh đồng mẫu với diện tích 27ha trong 5 năm. Năm 2019, xã sẽ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Với những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, xã kỳ vọng sẽ dần nâng cao thu nhập của người dân địa phương.


Xây dựng lộ trình đạt nông thôn mới nâng cao


Ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết, đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM, huyện đã chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2018 xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí; đăng ký lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ. Nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vốn tín dụng, huy động nguồn lực từ các chương trình khác, đóng góp của tổ chức xã hội, người dân.


Theo đó, sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã; hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động từ 85% trở lên; các công trình trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn có cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Các xã phải thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, phải có giải pháp nâng cao đời sống người dân với mức thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao gấp 1,2 lần trở lên so với chuẩn thu nhập của năm đối với xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống thấp hơn 2,5%. Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục - y tế - văn hóa, cảnh quan - môi trường, an ninh trật tự - hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


MAI HOÀNG

.

các thông tin tiện ích