Diên Khánh: Ban hành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 01/11/2018, 22:08 [GMT+7]

Diên Khánh: Ban hành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, huyện chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với các xã tiến hành rà soát các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nhằm đánh giá mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2017 - 2020, sau đó khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn nâng cao 2018 - 2020. Trước mắt, huyện phấn đấu xây dựng thành công xã Diên Điền đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020.


Ngoài các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, xã đạt chuẩn NTM nâng cao cần phải đáp ứng các yêu cầu về: thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,2 lần trở lên so với chuẩn thu nhập của năm xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,5 lần trở xuống so với mức quy định, tương ứng dưới 2,5%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt hơn 95%; 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được thu gom, xử lý đúng quy định; chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với UBND xã đạt hơn 80%; 100% số thôn được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự…


H.DUNG
 

.

các thông tin tiện ích