Ninh Hòa: Sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới

Thứ Tư, 24/10/2018, 21:17 [GMT+7]

Ninh Hòa: Sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới

Kết quả thẩm định mới đây của thị xã Ninh Hòa cho thấy, 3 xã: Ninh Thân, Ninh Sim và Ninh Vân đều hội đủ điều kiện để đề nghị tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Khi được công nhận, thị xã Ninh Hòa sẽ có 9 xã NTM, hoàn thành kế hoạch NTM giai đoạn 2016 - 2020.


Thành quả quan trọng


 Đến thời điểm này, toàn bộ 19 tiêu chí của 3 xã nói trên đều đã hoàn thành, đặc biệt là những chỉ tiêu quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

Sản xuất rau sạch là một trong những hướng phát triển kinh tế của người dân xã Ninh Thân.

Sản xuất rau sạch là một trong những hướng phát triển kinh tế của người dân xã Ninh Thân.


Tại Ninh Thân, thu nhập bình quân của người dân hiện nay đã đạt 36,4 triệu đồng/năm. Trong số hơn 2.200 hộ, xã chỉ còn 77 hộ nghèo, 99,12% dân số trong độ tuổi lao động có việc làm; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, gần 100% nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Nơi đây cũng đã hình thành và hoạt động khá hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, trong đó có Tổ hợp tác trồng mía đường thôn Đại Mỹ và Tổ hợp tác sản xuất lúa giống thôn Đại Tập. Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Ninh Thân cũng hoạt động hiệu quả với việc cung cấp nhiều dịch vụ, việc làm khác nhau như: thủy lợi, mây tre đan, thu gom rác thải, quản lý chợ… mang về thu nhập tốt cho các thành viên.


Tại Ninh Sim, kết quả thẩm định cho thấy, người dân xã này đang có thu nhập bình quân đầu người 35,78 triệu đồng/năm; 98,5% nhà ở của người dân đạt chuẩn; hộ nghèo chiếm 3,5%; hơn 99% số người trong độ tuổi lao động có việc làm… Hợp tác xã Ninh Sim được đánh giá là một trong những điểm sáng về kinh tế tập thể hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: trồng mía, trồng cây thuốc lá, thu gom rác thải. Trong năm 2018, lợi nhuận sau thuế của hợp tác xã ước đạt hơn 1 tỷ đồng. Xã Ninh Sim có 120ha đất sản xuất nông nghiệp, toàn bộ diện tích này đều đã chủ động về nước tưới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất nông nghiệp.


Ở Ninh Vân, không chỉ dựa vào nghề biển qua việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ của xã còn đi lên từ cây tỏi sẻ nổi tiếng. Xã đã thành lập được Hợp tác xã Tỏi Ninh Vân. Tổ chức kinh tế tập thể này kiêm luôn các dịch vụ trồng rau, đậu, cây gia vị, dược liệu, cây ăn quả. Xã có gần 200ha đất sản xuất nông nghiệp, hơn 80% diện tích đã chủ động nước tưới… Tất cả cùng với hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đã đưa thu nhập của người dân nơi đây đạt bình quân 35,68 triệu đồng/người/năm.


Xây dựng lộ trình thanh toán nợ

 

Năm 2018, toàn tỉnh tập trung xây dựng thêm 8 xã NTM, nâng tổng số xã NTM trên toàn tỉnh lên 43 xã. Theo rà soát sơ bộ của cơ quan chức năng, 8 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đều đang đi đúng lộ trình, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Tại Ninh Hòa, hiện nay đã có 6 xã NTM gồm: Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, tổng nguồn ngân sách đầu tư thuộc chương trình NTM của 3 xã này trong năm 2018 khoảng 59 tỷ đồng. Trong đó, Ninh Thân 27,9 tỷ đồng, Ninh Vân hơn 18,1 tỷ đồng và Ninh Sim gần 13 tỷ đồng. Tính đến thời điểm thẩm định, qua tính toán, nguồn vốn cấp xã ở Ninh Thân còn nợ hơn 3,6 tỷ đồng kinh phí xây dựng cơ bản. Con số này ở xã Ninh Sim hơn 2,2 tỷ đồng và xã Ninh Vân hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay, các xã đều đã xây dựng kế hoạch xử lý nợ theo hướng bố trí vốn vào các năm 2019, 2020 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản thị xã phân cấp cho các xã hàng năm, nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất và nguồn vốn khác do cấp xã quản lý.


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, việc có thêm 3 xã NTM trong năm 2018 là nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là người dân các xã đăng ký. Đây là năm không thực sự thuận lợi về sản xuất nông nghiệp khi tình hình nắng hạn kéo dài. Trước đó, các xã đều phải chịu thiệt hại nặng do bão mạnh xảy ra cuối năm 2017; nguồn lực đầu tư có phần hạn chế. Tuy nhiên, điều đáng mừng là kết quả thẩm định cho thấy, các xã đều đáp ứng các chỉ tiêu, tiêu chí của NTM. Chính vì vậy, UBND thị xã Ninh Hòa đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, thẩm định, công nhận 3 xã Ninh Thân, Ninh Sim và Ninh Vân là xã NTM năm 2018.


HỒNG ĐĂNG
 

.

các thông tin tiện ích