6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy, 10/11/2018, 05:03 [GMT+7]

Ngày 9-11, Ban Chỉ đạo nông thôn mới (NTM) TP. Nha Trang họp đánh giá tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố.


Đến nay, Nha Trang có 6/8 xã tiếp tục duy trì đạt chuẩn NTM; 2 xã chưa đạt là Vĩnh Lương và Vĩnh Thái hiện đều đạt 15/19 tiêu chí.


Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban liên quan hỗ trợ xã Vĩnh Lương hoàn thành 4 tiêu chí còn lại (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm) để phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019; đối với xã Vĩnh Thái sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020. UBND thành phố giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì rà soát 2 xã có khả năng đạt chuẩn NTM nâng cao là Vĩnh Phương và Vĩnh Ngọc để đề xuất Ban chỉ đạo chọn 1 xã…

 K.N
 

.

các thông tin tiện ích