Sở Khoa học và Công nghệ: Công bố 4 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

Chủ Nhật, 04/08/2019, 22:13 [GMT+7]

Sở Khoa học và Công nghệ: Công bố 4 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa công bố tiếp nhận và giải quyết 3 TTHC trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân và 1 TTHC trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực hoạt động KH-CN.


4 thủ tục gồm: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên an toàn bức xạ hạt nhân; đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ KH-CN do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực KH-CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mức độ 3).


Các tổ chức, cá nhân tham khảo tài liệu hướng dẫn cách đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ điện tử trực tuyến tại địa chỉ: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.


K.H

.

các thông tin tiện ích