Góc ảnh
11:12, 07/12/2022

Nhịp sống nơi biển đảo quê hương

Những năm qua, huyện Trường Sa đã có những thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người dân ngày càng được nâng cao.

Những năm qua, huyện Trường Sa đã có những thay đổi tích cực trên nhiều lĩnh vực, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người dân ngày càng được nâng cao. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động, sinh hoạt của quân, dân huyện đảo.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Hoạt động thể dục, thể thao ở đảo Sơn Ca.</p>

Hoạt động thể dục, thể thao ở đảo Sơn Ca.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Chiến sĩ huyện Trường Sa tăng gia sản xuất.</p>

Chiến sĩ huyện Trường Sa tăng gia sản xuất.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Phụ nữ thị trấn Trường Sa may khẩu trang tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.</p>

Phụ nữ thị trấn Trường Sa may khẩu trang tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Phút giải trí của chiến sĩ, người dân đảo Trường Sa.</p>

Phút giải trí của chiến sĩ, người dân đảo Trường Sa.

 

VĨNH THÀNH