Góc ảnh
10:10, 13/10/2022

Sôi nổi các hoạt động của thanh niên

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thanh niên thiết thực, phong phú, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của thanh niên trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thanh niên thiết thực, phong phú, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của thanh niên trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã ghi lại một số hình ảnh.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.</p>

Hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Thanh niên huyện Khánh Sơn gây quỹ hướng về Trường Sa.</p>

Thanh niên huyện Khánh Sơn gây quỹ hướng về Trường Sa.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.</p>

Hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.


 H.PHONG