Nhiều đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 26/08/2019, 12:55 [GMT+7]

Nhiều đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội đã mang lại những thay đổi lớn ở khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh Khánh Hòa, cuộc sống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từng ngày khởi sắc, kết quả đó đã minh chứng cho sự thành công trong công tác lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ chính quyền tỉnh trong thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Phóng viên Khánh Hòa Online đã ghi lại những hình ảnh đổi thay của thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn) và thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất của tỉnh Khánh Hòa.

 

Huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức thành công Lễ hội trái cây ngon.
Huyện Khánh Sơn đã tổ chức thành công Lễ hội trái cây ngon.

 

 

 

 

Trung tâm thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Vĩnh).
Trung tâm thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).

 

 

Dòng sông chạy qua thị trấn Tô Hạp đang xây kè.
Bên bờ dòng sông chạy qua thị trấn Tô Hạp đang được xây kè.

 

 

Cổng chào thị trấn Khánh Vĩnh.
Cổng chào thị trấn Khánh Vĩnh.

 

 

Con đường dẫn vào trung tâm thị trấn Khánh VĨnh.
Con đường dẫn vào trung tâm thị trấn Khánh VĨnh.

 

 

Con đường mở rộng thị trấn về phía Đông vừa hoàn thành.
Con đường mở rộng thị trấn Khánh Vĩnh về phía Đông vừa hoàn thành.

 

 

Khu hành chính huyện Khánh Vĩnh.
Những con đường sạch sẽ, nhiều bóng cây xanh.

 

 

Con sông chạy qua thị trấn đang xây bờ kè.
Một góc thị trấn Khánh Vĩnh.

 

Mã Phương

.

các thông tin tiện ích